kakkerlak

Kakkerlakken bestrijden

Kakkerlakken in Nederland

Kakkerlakken zijn in Nederland terug van weggeweest. Dit komt omdat er de laatste jaren meer wordt gereisd, waardoor de kakkerlakken worden mee vervoerd naar Nederland. Kakkerlakken hebben de vervelende eigenschap dat ze zich snel voortplanten. Er kan dus al snel sprake zijn van een kakkerlakkenplaag als er niet wordt ingegrepen. Het is mogelijk dat een kakkerlak in haar korte leven maar liefst 240 nakomelingen krijgt.
Wanneer we kijken naar Europa, zijn er meer dan 20 verschillende soorten die voorkomen.
In Nederland vinden we in ons huis voornamelijk de volgende soorten:

  • De Oosterse Kakkerlak/Bakkerstor (Blatta orientalis)
  • De Duitse Kakkerlak (Blattella Germanica
  • De Amerikaanse Kakkerlak/’De Grote Kakkerlak’

Buitenshuis vinden we de kakkerlakken met name in kruidrijke gebieden en in de bossen. Dit zijn de volgende soorten:

  • De Heidekakkerlak;
  • De Bleke kakkerlak;
  • De Noordse kakkerlak;
  • De Boskakkerlak
  • Gevaren van de Kakkerlak

    Kakkerlakken zien er niet alleen vies uit, ze dragen vaak ook bacteriën en ziektes met zich mee, die voor ons gevaarlijk zijn. Denk hierbij aan salmonella, dysenterie, gastro-enteritis en tyfus. Deze ziektes worden snel overgebracht op kinderen en ouderen. De uitwerpselen van kakkerlakken kunnen zelfs astma en eczeem teweegbrengen.

Soorten kakkerlakken

Zoals eerder is vermeld op deze pagina, vinden we in Nederland binnenshuis voornamelijk 3 soorten kakkerlakken. We gaan hier iets dieper in op de verschillende soorten kakkerlakken.

De Oosterse Kakkerlak/Bakkerstor

De bakkerstor is een lichtschuwe soort die zich overdag het liefst verborgen houdt. De bakkerstor houdt van vers keukenafval en voedselvoorraden. Het vrouwtje van de bakkerstor produceert een aantal eipakketten die ze enige tijd met zich meedraagt, hooguit een paar dagen. Dit eipakket zal ze achterlaten in een moeilijk te bereiken hoekje of gaatje, waarna ze het eipakket met haar mond vastplakt. Een eipakket van de Oosterse Kakkerlak bevat 12 tot 16 eieren. De bakkerstor komt de laatste jaren voor in Noordwest-Europa, maar is de laatste jaren zeer zeldzaam. Dit komt door de bestrijdingsmaatregelen en de verbeterde hygiëne in de huishoudens.

Oosterse kakkerlak

De Duitse Kakkerlak

De Duitse Kakkerlak komt enkel voor in verwarmde gebouwen, zoals keukens en restaurants. Deze soort vliegt niet en wordt maximaal 10 tot 15 millimeter groot. Het is dan ook de kleinste soort kakkerlak. Na de paring produceert het vrouwtje meerdere eipakketten. De eerste twee eipakketten kunnen maar liefst 30 tot 36 eitjes bevatten. Het derde en (eventueel) vierde eipakket bevatten slechts een stuk of 10 eitjes. Het vrouwtje draagt het eipakket overdwars aan het uiteinde van het achterlijf.

Duitse kakkerlak

De Amerikaanse Kakkerlak

Het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes bij de Amerikaanse kakkerlak is zeer groot. De vrouwtjes worden bedekt door de vleugeltjes, terwijl bij de mannen de vleugeltjes naar buiten steken. De broedtijd van deze kakkerlakken is erg afhankelijk van de temperatuur van de leefomgeving. De eitjes komen bij een lagere temperatuur later uit. Het opmerkelijke is, dat de kakkerlakken ook later volwassen zijn dan bij een hogere temperatuur. De Amerikaanse kakkerlakken hebben een voorkeur voor menselijke voeding. Ze brengen hun tijd graag door in een donkere en vochtige omgeving. Deze kakkerlak kan het meer dan 5 weken volhouden zonder eten.

Amerikaanse kakkerlak

Bestrijding van de kakkerlak

Bij het bestrijden van de kakkerlakken is het belangrijk dat wij goed weten welke soort het is. Bij de bestrijding van de kakkerlakken richten we ons met name op de eipakketten. Het ene eipakket zal sneller uitkomen dan het andere eipakket. Wanneer we de soort kakkerlak herkennen, is het gemakkelijker om vast te stellen welke maatregelen we moeten nemen.

Interesse in onze diensten?

Heeft u last van kakkerlakken en zoekt u hulp bij het bestrijden?