Wespen en vliegen bestrijden

Wespen

Een steek van een wesp kan gevaarlijk en pijnlijk zijn. Vooral hartje zomer komen deze geel-zwarte dieren veel voor. In veel tuinen in ons land maken de wespen nesten. Zo’n wespennest is gemaakt van gekauwd hout en kan makkelijk bestreden worden. Vooral in vlieringen, dakranden of onder dakpannen komen de nesten voor.

In Nederland vinden we vooral de onderstaande drie soorten:

  • Gewone wesp
  • Duitse wesp
  • Hoornaar

Vooral de gewone wesp zien we in en om het huis.

De Duitse laat zich meer zien in holtes, zoals verlaten muizengangen. De hoornaar is het minst voorkomend: die leeft in open landschap met oude bomen.

De bestrijding van wespen kan gevaarlijk zijn. In één nest kunnen duizenden wespen leven. Bij een verkeerde beweging kan die groep als een zwerm aanvallen. Vooral in de zomerperiode zijn de dieren agressief.

Gebro bestrijdt de wespen en verwijdert het nest zorgvuldig.

Vliegen

Ook vliegen kunnen voor veel overlast zorgen. Een ware vliegenplaag kan uw huis teisteren. De dieren kunnen ziektes verspreiden of steken. Maar waar komen al die vliegen ineens vandaan? De ene soort komt af op rottend vlees, de ander van een kapot riool.

In ons land vinden we 6 soorten vliegen:

  • Bromvlieg
  • Fruitvlieg
  • Huisvlieg
  • Stalvlieg
  • Strontvlieg
  • Dazen (Grote Runderdaas en gewone Regendaas)

Door die veelheid aan soorten is deskundigheid belangrijk. Elke vlieg vereist een andere aanpak om ze te bestrijden.

Gebro zoekt uit welke vlieg het is en bestrijdt deze voor u.

Interesse in onze diensten?

Heeft u last van plaagdieren en zoekt u hulp bij het bestrijden?